വിദാലയംഎന്റെ കണ്ടെത്തുക Broker

1. ഡാറ്റ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു അവലോകനം

പൊതുവായ

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിന്റെ ലളിതമായ ഒരു അവലോകനം ഇനിപ്പറയുന്നത് നൽകുന്നു. നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു ഡാറ്റയുമാണ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ. ഡാറ്റാ പരിരക്ഷയുടെ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ കാണാം.

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡാറ്റ ശേഖരണം

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരശേഖരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ്? ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ആവശ്യമായ നിയമ അറിയിപ്പിൽ ഓപ്പറേറ്ററുടെ കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ശേഖരിക്കും? നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ ചില ഡാറ്റ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇത് ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഫോമിൽ നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഡാറ്റയായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ഡാറ്റ ഞങ്ങളുടെ ഐടി സംവിധാനങ്ങൾ സ്വയമേവ ശേഖരിക്കുന്നു. ഈ ഡാറ്റ പ്രാഥമികമായി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേജ് ആക്‌സസ് ചെയ്‌തതും പോലുള്ള സാങ്കേതിക ഡാറ്റയാണ്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ചയുടൻ ഈ ഡാറ്റ സ്വയമേവ ശേഖരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ശരിയായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ ഡാറ്റയുടെ ഒരു ഭാഗം ശേഖരിക്കുന്നു. സന്ദർശകർ സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാൻ മറ്റ് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവകാശങ്ങളാണ് ഉള്ളത്? നിങ്ങളുടെ സംഭരിച്ച ഡാറ്റ, അതിന്റെ ഉത്ഭവം, സ്വീകർത്താക്കൾ, അതിന്റെ ശേഖരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ യാതൊരു നിരക്കും കൂടാതെ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അവകാശമുണ്ട്. അത് തിരുത്താനോ തടയാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള അവകാശവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. സ്വകാര്യതയുടെയും ഡാറ്റാ പരിരക്ഷയുടെയും പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിയമ അറിയിപ്പിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും, യോഗ്യതയുള്ള റെഗുലേറ്ററി അധികാരികൾക്ക് ഒരു പരാതി ഫയൽ ചെയ്യാം.

അനലിറ്റിക്സും മൂന്നാം കക്ഷി ഉപകരണങ്ങളും

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സർഫിംഗ് സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് സ്ഥിതിവിവര വിശകലനങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം. ഇത് പ്രാഥമികമായി കുക്കികളും അനലിറ്റിക്സും ഉപയോഗിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സർഫിംഗ് സ്വഭാവത്തിന്റെ വിശകലനം സാധാരണയായി അജ്ഞാതമാണ്, അതായത് ഈ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിശകലനത്തെ എതിർക്കാനോ ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ തടയാനോ കഴിയും. വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ കാണാം. ഈ വിശകലനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷനുകൾ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ താഴെ അറിയിക്കും.

2. പൊതുവായ വിവരങ്ങളും നിർബന്ധിത വിവരങ്ങളും

ഡാറ്റ പരിരക്ഷ

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർമാർ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ സംരക്ഷണം വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നു. നിയമപരമായ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിനും അനുസൃതമായും രഹസ്യാത്മകമായും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു ഡാറ്റയുമാണ് വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ. ഈ സ്വകാര്യതാ നയം ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ, എന്ത് ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് വഴി കൈമാറുന്ന ഡാറ്റ (ഉദാ: ഇമെയിൽ ആശയവിനിമയം വഴി) സുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകാം. മൂന്നാം കക്ഷി ആക്‌സസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ പൂർണ്ണമായ പരിരക്ഷ സാധ്യമല്ല.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കക്ഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ്

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള കക്ഷി ഇതാണ്: TRADE-REX Inhabergeführt durch eK Florian Fendt Am Röhrig, 2 63762 Großostheim, Deutschland ടെലിഫോൺ: +49 (0) 6026 9993599 ഇമെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു] വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ (പേരുകൾ, ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ മുതലായവ) പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും മറ്റുള്ളവരുമായി ഒറ്റയ്‌ക്കോ കൂട്ടായോ തീരുമാനിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ വ്യക്തിയാണ് ഉത്തരവാദിത്ത കക്ഷി.

നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതം റദ്ദാക്കൽ

നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ നിരവധി ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാധ്യമാകൂ. ഭാവിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കാം. ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്ന ഒരു അനൗപചാരിക ഇമെയിൽ മതി. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും നിയമപരമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തേക്കാം.

റെഗുലേറ്ററി അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകാനുള്ള അവകാശം

ഡാറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമനിർമ്മാണത്തിന്റെ ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബാധിച്ച വ്യക്തിക്ക് യോഗ്യതയുള്ള റെഗുലേറ്ററി അധികാരികൾക്ക് പരാതി നൽകാം. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജർമ്മൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറാണ് ഡാറ്റ സംരക്ഷണ നിയമനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള യോഗ്യതയുള്ള റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി. ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർമാരുടെ ഒരു ലിസ്റ്റും അവരെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിശദാംശങ്ങളും ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിൽ കാണാം: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

ഡാറ്റ പോർട്ടബിലിറ്റിക്കുള്ള അവകാശം

നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരാർ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനോ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്കോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്, മെഷീൻ-റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ സ്വയമേവ കൈമാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള മറ്റൊരു കക്ഷിക്ക് ഡാറ്റ നേരിട്ട് കൈമാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സാങ്കേതികമായി സാധ്യമായ പരിധി വരെ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യൂ.

SSL അല്ലെങ്കിൽ TLS എൻക്രിപ്ഷൻ

സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാലും, സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ പോലെയുള്ള രഹസ്യാത്മക ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സംപ്രേഷണത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും ഈ സൈറ്റ് SSL അല്ലെങ്കിൽ TLS എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. "http://" എന്നതിൽ നിന്ന് "https://" ആയി മാറുകയും നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന്റെ വിലാസ ബാറിൽ ലോക്ക് ഐക്കൺ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന്റെ വിലാസ ലൈനിൽ ഒരു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനാകും. SSL അല്ലെങ്കിൽ TLS എൻക്രിപ്ഷൻ സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയില്ല.

വിവരങ്ങൾ, തടയൽ, ഇല്ലാതാക്കൽ

നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം, സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഉത്ഭവം, സ്വീകർത്താവ്, അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഉദ്ദേശ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും സൗജന്യമായി ഏത് സമയത്തും വിവരങ്ങൾ നൽകാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റ ശരിയാക്കാനോ തടയാനോ ഇല്ലാതാക്കാനോ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ നിയമ അറിയിപ്പിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.

പ്രൊമോഷണൽ ഇമെയിലുകളോടുള്ള എതിർപ്പ്

വ്യക്തമായി അഭ്യർത്ഥിക്കാത്ത പ്രൊമോഷണൽ, ഇൻഫർമേഷൻ മെറ്റീരിയലുകൾ അയയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെബ്‌സൈറ്റ് നിയമപരമായ അറിയിപ്പ് ആവശ്യകതകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കോൺടാക്റ്റ് ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം ഞങ്ങൾ ഇതിനാൽ വ്യക്തമായി നിരോധിക്കുന്നു. ഇമെയിൽ സ്‌പാം പോലെയുള്ള ആവശ്യപ്പെടാത്ത പരസ്യ സാമഗ്രികൾ ലഭിച്ചാൽ, പ്രത്യേക നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് അവകാശമുണ്ട്.

ക്സനുമ്ക്സ. ഡാറ്റാ സംരക്ഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസർ

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരു ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. Florian, Fendt Am Ried, 7 63762 Großostheim Deutschland ടെലിഫോൺ: +49 (0) 6026 9993599 ഇമെയിൽ: [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

4. ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ ഡാറ്റ ശേഖരണം

കുക്കികൾ

ഞങ്ങളുടെ ചില വെബ് പേജുകൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കുക്കികൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഹാനികരമല്ല, വൈറസുകളൊന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിനെ കൂടുതൽ ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദവും കാര്യക്ഷമവും സുരക്ഷിതവുമാക്കാൻ കുക്കികൾ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നതും ബ്രൗസർ സേവ് ചെയ്യുന്നതുമായ ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകളാണ് കുക്കികൾ. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക കുക്കികളും "സെഷൻ കുക്കികൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം അവ സ്വയമേവ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വരെ മറ്റ് കുക്കികൾ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ മെമ്മറിയിൽ നിലനിൽക്കും. നിങ്ങൾ അടുത്തതായി സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ കുക്കികൾ സാധ്യമാക്കുന്നു. കുക്കികളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതിലൂടെ ഒരു കുക്കി സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഓരോ കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പകരമായി, ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ കുക്കികൾ സ്വയമേവ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവ എല്ലായ്പ്പോഴും നിരസിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ കുക്കികൾ സ്വയമേവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുക്കികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നത് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഇലക്ട്രോണിക് ആശയവിനിമയങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ഫംഗ്‌ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനോ ആവശ്യമായ കുക്കികൾ (ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ട് പോലുള്ളവ) കലയ്ക്ക് അനുസൃതമായി സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. 6 ഖണ്ഡിക 1, DSGVO യുടെ കത്ത് f. സാങ്കേതിക പിശകുകളില്ലാതെ നൽകുന്ന ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത സേവനം ഉറപ്പാക്കാൻ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് കുക്കികളുടെ സംഭരണത്തിൽ നിയമാനുസൃതമായ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. മറ്റ് കുക്കികളും (നിങ്ങളുടെ സർഫിംഗ് സ്വഭാവം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവ) സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ അവ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കും.

സെർവർ ലോഗ് ഫയലുകൾ

"സെർവർ ലോഗ് ഫയലുകളിൽ" നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ സ്വയമേവ ഞങ്ങൾക്ക് കൈമാറുന്ന വിവരങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റ് ദാതാവ് സ്വയമേവ ശേഖരിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവയാണ്:

 • ബ്രൗസർ തരവും ബ്രൗസർ പതിപ്പും
 • ഉപയോഗിച്ച ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം
 • റഫറർ URL,
 • കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഹോസ്റ്റിന്റെ പേര്
 • സെർവർ അഭ്യർത്ഥനയുടെ സമയം
 • IP വിലാസം

ഈ ഡാറ്റ മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റയുമായി സംയോജിപ്പിക്കില്ല. ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനം കലയാണ്. 6 (1) (f) DSGVO, ഇത് ഒരു കരാർ നിറവേറ്റുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരാറിന്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾക്കായോ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് അനുവദിക്കുന്നു.

ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഫോം

കോൺടാക്റ്റ് ഫോം വഴി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനും തുടർ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന കോൺടാക്റ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഫോമിൽ നൽകിയ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടില്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് നൽകുന്ന ഏത് ഡാറ്റയും ഓരോ കലയിലും നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 6 (1)(എ) DSGVO. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കാം. ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്ന ഒരു അനൗപചാരിക ഇമെയിൽ മതി. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും നിയമപരമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ഫോമിൽ നൽകുന്ന ഡാറ്റ ഇല്ലാതാക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതുവരെയോ സംഭരണത്തിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സംഭരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഇനി പ്രസക്തമാകാത്തത് വരെ ഞങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കും (ഉദാ: നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന നിറവേറ്റിയതിന് ശേഷം). നിർബന്ധിത നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നിർബന്ധിത ഡാറ്റ നിലനിർത്തൽ കാലയളവുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവ, ഈ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കില്ല.

ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ

ഇവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അധിക ഫംഗ്‌ഷനുകൾ ആക്‌സസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത ബന്ധപ്പെട്ട സൈറ്റോ സേവനമോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കൂ. രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിർബന്ധിത വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നൽകണം. അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഞങ്ങൾ നിരസിക്കും. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെ പരിധിയിലുള്ളതോ സാങ്കേതിക മാറ്റങ്ങളോ പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന്, രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് വ്യക്തമാക്കിയ ഇമെയിൽ വിലാസം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് നൽകിയ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ ഓരോ കലയിലും നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും. 6 (1)(എ) DSGVO. ഭാവിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കാം. ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്ന ഒരു അനൗപചാരിക ഇമെയിൽ മതി. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും നിയമപരമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്തോളം, രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നത് തുടരും. നിയമപരമായ നിലനിർത്തൽ കാലയളവുകൾ ബാധിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്നു.

Facebook കണക്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നേരിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുപകരം, നിങ്ങൾക്ക് Facebook കണക്ട് ഉപയോഗിച്ചും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഈ സേവനം Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland ആണ് നൽകുന്നത്. നിങ്ങൾ Facebook Connect-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും "Facebook-ൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക" അല്ലെങ്കിൽ "Facebook-മായി ബന്ധിപ്പിക്കുക" ബട്ടണുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ, നിങ്ങളെ Facebook പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് സ്വയമേവ റീഡയറക്‌ടുചെയ്യും. അവിടെ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസർ നെയിമും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ Facebook പ്രൊഫൈലിനെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കോ സേവനങ്ങളിലേക്കോ ലിങ്ക് ചെയ്യും. Facebook-ൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയിലേക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്‌സസ് നൽകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടേത് ഉൾപ്പെടെ:

 • ഫേസ്ബുക്ക് പേര്
 • ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ചിത്രം
 • ഫേസ്ബുക്ക് കവർ ചിത്രം
 • ഫേസ്ബുക്കിന് ഇമെയിൽ വിലാസം നൽകി
 • ഫേസ്ബുക്ക് ഐഡി
 • ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ
 • ഫേസ്ബുക്ക് ഇഷ്ടങ്ങൾ
 • ജന്മദിനം
 • പുരുഷൻ
 • രാജ്യം
 • ഭാഷ

നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കാനും നൽകാനും വ്യക്തിഗതമാക്കാനും ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, Facebook-ന്റെ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളും സ്വകാര്യതാ നയവും കാണുക. ഇവയിൽ കണ്ടെത്താം https://de-de.facebook.com/about/privacy/ ഒപ്പം https://www.facebook.com/legal/terms/.

ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇടുന്നു

നിങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിൽ കമന്റ് ഫംഗ്‌ഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അജ്ഞാതമായി പോസ്റ്റുചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കമന്റ് സൃഷ്‌ടിച്ച സമയവും നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസവും നിങ്ങളുടെ കമന്റിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃനാമവും സംഭരിക്കും. ഐപി വിലാസത്തിന്റെ സംഭരണം ഞങ്ങളുടെ കമന്റ് ഫംഗ്‌ഷൻ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ IP വിലാസങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തത്സമയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കാത്തതിനാൽ, നിയമവിരുദ്ധമോ അപകീർത്തികരമോ ആയ ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. കമന്റ് ഫീഡിലേക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുന്നു ഈ സൈറ്റിന്റെ ഒരു ഉപയോക്താവെന്ന നിലയിൽ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമന്റ് ഫീഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം ഒരു സ്ഥിരീകരണ ഇമെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കും. ഇമെയിലുകളിലെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ ഫംഗ്‌ഷനിൽ നിന്ന് അൺസബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അഭിപ്രായ ഫീഡിലേക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുമ്പോൾ നൽകിയ ഡാറ്റ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കോ ​​മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ (ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുന്നത് പോലെ), അത് നിലനിർത്തും. എത്ര ദൈർഘ്യമുള്ള കമന്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അഭിപ്രായങ്ങളും അനുബന്ധ ഡാറ്റയും (ഉദാ: IP വിലാസം) സംഭരിക്കുകയും അഭിപ്രായമിട്ട ഉള്ളടക്കം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ കാരണങ്ങളാൽ (അപവാദം മുതലായവ) അഭിപ്രായങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് വരെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ തുടരുകയും ചെയ്യും. നിയമപരമായ അടിസ്ഥാനം ഓരോ കലയിലും നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കമന്റുകൾ സംഭരിക്കുന്നത്. 6 (1) (എ) DSGVO. ഭാവിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കാം. ഈ അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്ന ഒരു അനൗപചാരിക ഇമെയിൽ മതി. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും നിയമപരമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തേക്കാം.

സേവനങ്ങൾക്കും ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കത്തിനുമായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ കൈമാറുന്നു

ഞങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ കരാറിന്റെ നിബന്ധനകൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരിധി വരെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാനാകുന്ന ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് കൈമാറുകയുള്ളൂ, ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക്. നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രസ് അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ കൈമാറില്ല. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ സമ്മതമില്ലാതെ പരസ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തില്ല. ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനം കലയാണ്. 6 (1) (ബി) DSGVO, ഇത് ഒരു കരാർ നിറവേറ്റുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരാറിന്റെ പ്രാഥമിക നടപടികൾക്കായി ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് അനുവദിക്കുന്നു.

ക്സനുമ്ക്സ. സോഷ്യൽ മീഡിയ

Facebook പ്ലഗിനുകൾ (ലൈക്ക് & ഷെയർ ബട്ടണുകൾ)

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA എന്ന സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിനായുള്ള പ്ലഗിനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ മുഖേന Facebook പ്ലഗിനുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. Facebook പ്ലഗിന്നുകളുടെ ഒരു അവലോകനത്തിനായി, കാണുക https://developers.facebook.com/docs/plugins/. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറും Facebook സെർവറും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പ്ലഗിൻ വഴി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഐപി വിലാസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച വിവരം സ്വീകരിക്കാൻ ഇത് Facebook-നെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ Facebook അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്‌തിരിക്കുമ്പോൾ Facebook “Like ബട്ടണിൽ” ക്ലിക്ക് ചെയ്‌താൽ, ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടെ Facebook പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലേക്കുള്ള സന്ദർശനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ഇത് Facebook-നെ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ സൈറ്റിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ, Facebook-ലേക്ക് കൈമാറിയ ഡാറ്റയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചോ Facebook ഈ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി Facebook-ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക https://de-de.facebook.com/policy.php. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനത്തെ നിങ്ങളുടെ Facebook അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ Facebook ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ Facebook അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുക.

ട്വിറ്റർ പ്ലഗിൻ

Twitter സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കും ആപ്പിലേക്കും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ഈ ഫീച്ചറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ട്വിറ്ററും "റീട്വീറ്റ്" ഫംഗ്‌ഷനും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കണക്‌റ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡാറ്റ ട്വിറ്ററിലേക്കും കൈമാറും. ഈ പേജുകളുടെ ദാതാവ് എന്ന നിലയിൽ, കൈമാറുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചോ അത് Twitter എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Twitter-ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഇതിലേക്ക് പോകുക https://twitter.com/privacy. Twitter-ൽ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത മുൻഗണനകൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് https://twitter.com/account/settings.

Google+ പ്ലഗിൻ

ഞങ്ങളുടെ പേജുകൾ Google+ ഫംഗ്‌ഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണവും വെളിപ്പെടുത്തലും: Google +1 ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലോകമെമ്പാടും വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. Google+ ബട്ടൺ മുഖേന, നിങ്ങൾക്കും മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾക്കും Google-ൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പങ്കാളികളിൽ നിന്നും ഇഷ്‌ടാനുസൃത ഉള്ളടക്കം സ്വീകരിക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ പക്കൽ +1'da ഉള്ളടക്കവും നിങ്ങൾ +1 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട പേജിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും Google സംഭരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ +1 നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ പേരും ഫോട്ടോയും സഹിതം Google സേവനങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, ഉദാഹരണത്തിന് തിരയൽ ഫലങ്ങളിലോ നിങ്ങളുടെ Google പ്രൊഫൈലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിലെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലും പരസ്യങ്ങളിലും. നിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമായി Google സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ +1 പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ Google രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Google + ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, പ്രൊഫൈലിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പേരെങ്കിലും അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട ആഗോളതലത്തിൽ ദൃശ്യവും പൊതുവായതുമായ ഒരു Google പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഈ പേര് എല്ലാ Google സേവനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ Google അക്കൗണ്ട് വഴി ഉള്ളടക്കം പങ്കിടാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊരു പേരിന് പകരം ഈ പേര് വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസമോ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് വിവരങ്ങളോ അറിയുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ Google പ്രൊഫൈലിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കാണിക്കാനാകും. ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം: മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് പുറമേ, നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ബാധകമായ Google ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ നയങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉപയോക്താക്കളുടെ +1 പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംഗ്രഹ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ Google പ്രസിദ്ധീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാധകർ, പരസ്യദാതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുബന്ധ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ പോലുള്ള ഉപയോക്താക്കളുമായും പങ്കാളികളുമായും പങ്കിടാം.

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്ലഗിൻ

ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ Instagram സേവനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ഈ ഫംഗ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ പേജുകളിലെ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ബട്ടൺ ക്ലിക്കുചെയ്യാം. ഞങ്ങളുടെ പേജുകളിലേക്കുള്ള സന്ദർശനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ Instagram-ന് കഴിയുമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ദാതാവ് എന്ന നിലയിൽ, കൈമാറുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിവരവും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, Instagram സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പ്ലഗിൻ

ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ കോർപ്പറേഷൻ, 2029 സ്റ്റെയർലിൻ കോർട്ട്, മൗണ്ടൻ വ്യൂ, CA 94043, USA ആണ് ഈ സേവനം നൽകുന്നത്. ഓരോ തവണയും ഞങ്ങളുടെ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ സവിശേഷതകൾ അടങ്ങിയ പേജുകളിൽ ഒന്ന് ആക്‌സസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ സെർവറുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ IP വിലാസത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെബ് പേജുകൾ നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതായി LinkedIn-നെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ LinkedIn "ശുപാർശ ചെയ്യുക" ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ LinkedIn അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സന്ദർശനത്തെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് LinkedIn-ന് സാധ്യമാണ്. ഈ പേജുകളുടെ ദാതാവ് എന്ന നിലയിൽ, കൈമാറുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെക്കുറിച്ചോ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ് https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING പ്ലഗിൻ

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് XING നെറ്റ്‌വർക്ക് നൽകുന്ന സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദാതാവ് XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 ഹാംബർഗ്, ജർമ്മനി. XING ഫീച്ചറുകൾ അടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ പേജുകളിലൊന്ന് ആക്‌സസ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ XING സെർവറുകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അറിവിൽ, ഈ പ്രക്രിയയിൽ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയൊന്നും സംഭരിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും, IP വിലാസങ്ങളൊന്നും സംഭരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗ സ്വഭാവം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഡാറ്റ പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ചും XING പങ്കിടൽ ബട്ടണിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി XING സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

6. അനലിറ്റിക്‌സും പരസ്യവും

Google അനലിറ്റിക്സ്

ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഒരു വെബ് അനലിറ്റിക്‌സ് സേവനമായ Google Analytics ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. "കുക്കികൾ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന Google Analytics ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇവ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്‌സ്‌റ്റ് ഫയലുകളാണ്, അത് നിങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കുക്കി സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സാധാരണയായി യുഎസ്എയിലെ ഒരു Google സെർവറിലേക്ക് കൈമാറുകയും അവിടെ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യും. കലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് Google Analytics കുക്കികൾ സംഭരിക്കുന്നത്. 6 (1) (f) DSGVO. വെബ്‌സൈറ്റും അതിന്റെ പരസ്യവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യമുണ്ട്. ഐപി അജ്ഞാതവൽക്കരണം ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഐപി അജ്ഞാതമാക്കൽ സവിശേഷത സജീവമാക്കി. യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സിലേക്കുള്ള പ്രക്ഷേപണത്തിന് മുമ്പായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ഇക്കണോമിക് ഏരിയയിലെ കരാറിലെ മറ്റ് കക്ഷികൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ IP വിലാസം Google ചെറുതാക്കും. അസാധാരണമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ യുഎസിലെ ഒരു ഗൂഗിൾ സെർവറിലേക്ക് പൂർണ്ണ ഐപി വിലാസം അയയ്‌ക്കുകയും അവിടെ ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വിലയിരുത്തുന്നതിനും വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാനും വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രവർത്തനവും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ച മറ്റ് സേവനങ്ങൾ നൽകാനും ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് വേണ്ടി Google ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. Google Analytics-ന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ കൈമാറുന്ന IP വിലാസം Google കൈവശമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഡാറ്റയുമായി ലയിപ്പിക്കില്ല. ബ്രൗസർ പ്ലഗിൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിലെ ഉചിതമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ കുക്കികൾ സംഭരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തടയാം. എന്നിരുന്നാലും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനക്ഷമത ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമായ ബ്രൗസർ പ്ലഗിൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ (നിങ്ങളുടെ ഐപി വിലാസം ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കുക്കികൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന ഡാറ്റ Google-ലേക്ക് കൈമാറുന്നതിൽ നിന്നും Google ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് തടയാനാകും: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. വിവരശേഖരണത്തെ എതിർക്കുന്നു ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് Google Analytics വഴി നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത് തടയാനാകും. ഈ സൈറ്റിലേക്കുള്ള ഭാവി സന്ദർശനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നത് തടയാൻ ഒരു ഒഴിവാക്കൽ കുക്കി സജ്ജീകരിക്കും: Google Analytics അപ്രാപ്തമാക്കുക. Google Analytics ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, Google-ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

വേർഡ്പ്രസ്സ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

സന്ദർശക ട്രാഫിക്കിന്റെ സ്ഥിതിവിവര വിശകലനം നടത്താൻ ഈ വെബ്സൈറ്റ് വേർഡ്പ്രസ്സ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സേവനം നൽകുന്നത് Automattic Inc., 60 29th Street # 343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. വേർഡ്പ്രസ്സ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുകയും വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കുക്കികൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ യുഎസ്എയിലെ സെർവറുകളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രോസസ്സിംഗിന് ശേഷവും സംഭരണത്തിന് മുമ്പും നിങ്ങളുടെ IP വിലാസം അജ്ഞാതമാക്കപ്പെടും. വേർഡ്പ്രസ്സ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് കുക്കികൾ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ നിലനിൽക്കും. "വേർഡ്പ്രസ്സ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ" കുക്കികളുടെ സംഭരണം കലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. 6 (1) (f) DSGVO. വെബ്‌സൈറ്റും അതിന്റെ പരസ്യവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യമുണ്ട്. കുക്കികളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതിലൂടെ ഒരു കുക്കി സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഓരോ കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പകരമായി, ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ കുക്കികൾ സ്വയമേവ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവ എല്ലായ്പ്പോഴും നിരസിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ കുക്കികൾ സ്വയമേവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുക്കികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത പരിമിതമായേക്കാം. ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ ഒരു ഓപ്റ്റ്-ഔട്ട് കുക്കി സജ്ജീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഭാവിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ ശേഖരണത്തെയും ഉപയോഗത്തെയും എതിർക്കാം: https://www.quantcast.com/opt-out/. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ കുക്കികൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ട കുക്കി സജ്ജീകരിക്കേണ്ടിവരും.

ഒരു Google AdSense

ഈ വെബ്സൈറ്റ് Google AdSense ഉപയോഗിക്കുന്നു, Google Inc. ("Google")-ൽ നിന്നുള്ള പരസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സേവനമാണ്. ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google AdSense നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്‌സ്‌റ്റ് ഫയലുകളാണ് "കുക്കികൾ" എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയുടെ വിശകലനം സാധ്യമാക്കുന്നു. Google AdSense വെബ് ബീക്കണുകൾ (അദൃശ്യ ഗ്രാഫിക്സ്) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വെബ് ബീക്കണുകൾ വഴി, ഈ പേജുകളിലെ സന്ദർശക ട്രാഫിക് പോലുള്ള വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കഴിയും. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ (നിങ്ങളുടെ ഐപി വിലാസം ഉൾപ്പെടെ) നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുക്കികളും വെബ് ബീക്കണുകളും സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ, പരസ്യ ഫോർമാറ്റുകളുടെ ഡെലിവറി, യുഎസിലെ ഒരു Google സെർവറിലേക്ക് കൈമാറുകയും അവിടെ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ Google-ൽ നിന്ന് Google-ന്റെ കരാർ കക്ഷികൾക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ സംഭരിച്ച മറ്റ് ഡാറ്റയുമായി Google നിങ്ങളുടെ IP വിലാസം ലയിപ്പിക്കില്ല. ആർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് AdSense കുക്കികൾ. 6 (1) (f) DSGVO. വെബ്‌സൈറ്റും അതിന്റെ പരസ്യവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ അതിനനുസരിച്ച് സജ്ജീകരിക്കുന്നതിലൂടെ കുക്കികൾ ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്യുന്നത് തടയാനാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതും മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നതും Google ശേഖരിച്ചതുമായ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു.

Google അനലിറ്റിക്സ് റീമാർക്കറ്റിംഗ്

Google AdWords, DoubleClick എന്നിവയുടെ ക്രോസ്-ഡിവൈസ് കഴിവുകൾക്കൊപ്പം Google Analytics റീമാർക്കറ്റിംഗിന്റെ സവിശേഷതകൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സേവനം നൽകുന്നത് Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics റീമാർക്കറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്‌ടിച്ച പ്രമോഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗിനായി ടാർഗെറ്റ് പ്രേക്ഷകരെ Google AdWords, Google DoubleClick എന്നിവയുടെ ക്രോസ്-ഡിവൈസ് കഴിവുകളിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ സവിശേഷത സാധ്യമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ താൽപ്പര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരസ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ മുൻ ഉപയോഗത്തെയും സർഫിംഗ് പെരുമാറ്റത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഉപകരണത്തിൽ (ഉദാ: നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ), മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളിൽ (ടാബ്‌ലെറ്റോ കമ്പ്യൂട്ടറോ പോലുള്ളവ) തിരിച്ചറിയുന്നു. നിങ്ങൾ സമ്മതം നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ആവശ്യത്തിനായി Google നിങ്ങളുടെ വെബ്, ആപ്പ് ബ്രൗസിംഗ് ചരിത്രത്തെ Google അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തും. അതുവഴി, നിങ്ങളുടെ Google അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഉപകരണത്തിനും ഒരേ വ്യക്തിപരമാക്കിയ പ്രമോഷണൽ സന്ദേശമയയ്‌ക്കാൻ കഴിയും. ഈ സവിശേഷതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന്, ക്രോസ്-ഡിവൈസ് പരസ്യ പ്രമോഷനായി പ്രേക്ഷകരെ നിർവചിക്കാനും സൃഷ്ടിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ Google Analytics ഡാറ്റയുമായി താൽക്കാലികമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കളുടെ Google-ആധികാരിക ഐഡികൾ Google Analytics ശേഖരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ Google അക്കൗണ്ടിലെ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പരസ്യം ചെയ്യൽ ഓഫാക്കി ക്രോസ്-ഡിവൈസ് റീമാർക്കറ്റിംഗ്/ടാർഗെറ്റിംഗ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായി ഒഴിവാക്കാനാകും; ഈ ലിങ്ക് പിന്തുടരുക: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. നിങ്ങളുടെ Google അക്കൗണ്ട് ഡാറ്റയിൽ ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ സംഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കലയിലും Google നൽകുകയോ പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്യാം. 6 (1) (എ) DSGVO. നിങ്ങളുടെ Google അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കാത്ത ഡാറ്റാ ശേഖരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് (ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു Google അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തതിനാലോ ലയിപ്പിക്കുന്നതിന് എതിർപ്പുള്ളതിനാലോ), ഡാറ്റ ശേഖരണം കലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. 6 (1) (f) DSGVO. പ്രമോഷണൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അജ്ഞാത ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ന്യായമായ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും Google സ്വകാര്യതാ നയത്തിനും, ഇതിലേക്ക് പോകുക: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords, Google കൺവേർഷൻ ട്രാക്കിംഗ്

ഈ വെബ്സൈറ്റ് Google AdWords ഉപയോഗിക്കുന്നു. Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”) എന്നതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ പരസ്യ പരിപാടിയാണ് AdWords. Google AdWords-ന്റെ ഭാഗമായി, ഞങ്ങൾ പരിവർത്തന ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Google നൽകുന്ന ഒരു പരസ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു കൺവേർഷൻ ട്രാക്കിംഗ് കുക്കി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സംഭരിക്കുന്ന ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകളാണ് കുക്കികൾ. ഈ കുക്കികൾ 30 ദിവസത്തിന് ശേഷം കാലഹരണപ്പെടും, ഉപയോക്താവിന്റെ വ്യക്തിഗത തിരിച്ചറിയലിനായി ഉപയോഗിക്കില്ല. ഉപയോക്താവ് വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ചില പേജുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും കുക്കി ഇതുവരെ കാലഹരണപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഉപയോക്താവ് പരസ്യത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് ആ പേജിലേക്ക് പോയി എന്ന് Google-നും വെബ്‌സൈറ്റിനും പറയാൻ കഴിയും. ഓരോ Google AdWords പരസ്യദാതാവിനും വ്യത്യസ്ത കുക്കികളുണ്ട്. അതിനാൽ, ഒരു AdWords പരസ്യദാതാവിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുക്കികൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കൺവേർഷൻ ട്രാക്കിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത AdWords പരസ്യദാതാക്കൾക്കായി പരിവർത്തന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കൺവേർഷൻ കുക്കി ഉപയോഗിച്ച് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പരസ്യത്തിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് ഒരു കൺവേർഷൻ ട്രാക്കിംഗ് ടാഗ് പേജിലേക്ക് റീഡയറക്‌ട് ചെയ്‌ത മൊത്തം ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണം പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഉപയോക്താക്കളെ വ്യക്തിപരമായി തിരിച്ചറിയാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു വിവരവും പരസ്യദാതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്കിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ക്രമീകരണങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് Google കൺവേർഷൻ ട്രാക്കിംഗ് കുക്കി എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാനാകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ കൺവേർഷൻ ട്രാക്കിംഗ് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല. കലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പരിവർത്തന കുക്കികൾ സംഭരിക്കുന്നത്. 6 (1) (f) DSGVO. വെബ്‌സൈറ്റും അതിന്റെ പരസ്യവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോക്തൃ പെരുമാറ്റം വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് നിയമാനുസൃത താൽപ്പര്യമുണ്ട്. Google AdWords, Google കൺവേർഷൻ ട്രാക്കിംഗ് എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, Google സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക: https://www.google.de/policies/privacy/. കുക്കികളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതിലൂടെ ഒരു കുക്കി സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഓരോ കേസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പകരമായി, ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ കുക്കികൾ സ്വയമേവ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അവ എല്ലായ്പ്പോഴും നിരസിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ അടയ്ക്കുമ്പോൾ കുക്കികൾ സ്വയമേവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുക്കികൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നത് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

ഗൂഗിൾ reCAPTCHA

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ ഞങ്ങൾ "Google reCAPTCHA" (ഇനിമുതൽ "reCAPTCHA") ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സേവനം നൽകുന്നത് Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയ ഡാറ്റ (ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഫോമിൽ ഉള്ളത് പോലെ) ഒരു മനുഷ്യനാണോ അതോ ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം നൽകിയതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ reCAPTCHA ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, reCAPTCHA വിവിധ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശകന്റെ പെരുമാറ്റം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശകൻ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വിശകലനം സ്വയമേവ ആരംഭിക്കുന്നു. വിശകലനത്തിനായി, reCAPTCHA വിവിധ വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു (ഉദാ: IP വിലാസം, സന്ദർശകൻ വെബ്‌സൈറ്റിൽ എത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോക്താവ് നടത്തിയ മൗസ് ചലനങ്ങൾ). വിശകലന സമയത്ത് ശേഖരിക്കുന്ന ഡാറ്റ Google-ന് കൈമാറും. reCAPTCHA വിശകലനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു വിശകലനം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശകരെ ഉപദേശിക്കുന്നില്ല. ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് കലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. 6 (1) (f) DSGVO. വെബ്‌സൈറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർക്ക് അതിന്റെ സൈറ്റിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമേറ്റഡ് ക്രാളിംഗിൽ നിന്നും സ്‌പാമിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിയമപരമായ താൽപ്പര്യമുണ്ട്. Google reCAPTCHA, Google-ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കുകൾ സന്ദർശിക്കുക: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ ഒപ്പം https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വിസിറ്റർ ആക്ഷൻ പിക്സലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിവർത്തനങ്ങൾ അളക്കുന്നു. ദാതാവിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ എത്താൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പരസ്യത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത ശേഷം സൈറ്റ് സന്ദർശകരുടെ പെരുമാറ്റം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇവ അനുവദിക്കുന്നു. സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്കും വിപണി ഗവേഷണത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള Facebook പരസ്യങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും അവയുടെ ഭാവി ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അജ്ഞാതമാണ്, മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഐഡന്റിറ്റിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റ സംഭരിക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് Facebook ആണ്, അത് നിങ്ങളുടെ Facebook പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, കൂടാതെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം സ്വന്തം പരസ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. Facebook സ്വകാര്യതാ നയം. ഇത് Facebook-ലും മൂന്നാം കക്ഷി സൈറ്റുകളിലും പരസ്യങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ Facebook-നെ അനുവദിക്കും. ഈ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ Facebook-ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയം പരിശോധിക്കുക: https://www.facebook.com/about/privacy/. എന്നതിലെ പരസ്യ ക്രമീകരണ വിഭാഗത്തിലെ ഇഷ്‌ടാനുസൃത പ്രേക്ഷക റീമാർക്കറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നിർജ്ജീവമാക്കാനും കഴിയും https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫേസ്ബുക്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് Facebook അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ, യൂറോപ്യൻ ഇന്ററാക്ടീവ് ഡിജിറ്റൽ അഡ്വർടൈസിംഗ് അലയൻസിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ Facebook-ൽ നിന്നുള്ള ഉപയോഗ-അടിസ്ഥാന പരസ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

ക്സനുമ്ക്സ. വാർത്താക്കുറിപ്പ്

വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഡാറ്റ

ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാധുവായ ഇമെയിൽ വിലാസവും നിർദ്ദിഷ്‌ട ഇമെയിൽ വിലാസത്തിന്റെ ഉടമ നിങ്ങളാണെന്നും ഈ വാർത്താക്കുറിപ്പ് സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുവെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. അധിക വിവരങ്ങളൊന്നും ശേഖരിക്കുകയോ സ്വമേധയാ ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അഭ്യർത്ഥിച്ച വിവരങ്ങൾ അയയ്‌ക്കാൻ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, അത് മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് കൈമാറരുത്. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് നൽകുന്ന ഏത് ഡാറ്റയും ഓരോ കലയിലും നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 6 (1) (എ) DSGVO. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വാർത്താക്കുറിപ്പ് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെയും ഇമെയിൽ വിലാസത്തിന്റെയും സംഭരണത്തിനായുള്ള സമ്മതം പിൻവലിക്കാം, ഉദാ വാർത്താക്കുറിപ്പിലെ "അൺസബ്‌സ്‌ക്രൈബ്" ലിങ്ക് വഴി. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും നിയമപരമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തേക്കാം. വാർത്താക്കുറിപ്പിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകിയ ഡാറ്റ, ഡാറ്റ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ റദ്ദാക്കുന്നത് വരെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ (ഉദാ. അംഗങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തിനായുള്ള ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ) ബാധിക്കപ്പെടില്ല.

MailChimp

വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ അയയ്‌ക്കാൻ ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് MailChimp-ന്റെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എൽഎൽസി, 675 പോൺസ് ഡി ലിയോൺ ഏവ് എൻഇ, സ്യൂട്ട് 5000, അറ്റ്ലാന്റ, ജിഎ 30308, യുഎസ്എയാണ് ഈ സേവനം നൽകുന്നത്. വാർത്താക്കുറിപ്പുകളുടെ വിതരണം സംഘടിപ്പിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനമാണ് MailChimp. ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ (ഉദാ: നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം) നൽകിയാൽ, അത് യുഎസ്എയിലെ MailChimp സെർവറുകളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടും. EU-US പ്രൈവസി ഷീൽഡിന് കീഴിൽ MailChimp സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ യൂറോപ്യൻ സ്വകാര്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും (ഇയു) യുഎസും തമ്മിലുള്ള കരാറാണ് പ്രൈവസി ഷീൽഡ്. ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് കാമ്പെയ്‌നുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ MailChimp ഉപയോഗിക്കുന്നു. MailChimp അയച്ച ഒരു ഇമെയിൽ നിങ്ങൾ തുറക്കുമ്പോൾ, ഇമെയിലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫയൽ (വെബ് ബീക്കൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു) യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ MailChimp-ന്റെ സെർവറുകളിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വാർത്താക്കുറിപ്പ് സന്ദേശം തുറന്നിട്ടുണ്ടോയെന്നും ഏത് ലിങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു (ഉദാ: വീണ്ടെടുക്കൽ സമയം, IP വിലാസം, ബ്രൗസർ തരം, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം). ഈ വിവരങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്വീകർത്താവിന് അസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് കാമ്പെയ്‌നുകളുടെ സ്ഥിതിവിവര വിശകലനത്തിന് മാത്രമായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വിശകലനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഭാവിയിലെ വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മികച്ചതാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പിന്റെ ഉപയോഗം MailChimp വിശകലനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ നിന്ന് അൺസബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, ഞങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്ന എല്ലാ വാർത്താക്കുറിപ്പുകളിലും ഞങ്ങൾ ഒരു ലിങ്ക് നൽകുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നേരിട്ട് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ നിന്ന് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് കലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. 6 (1) (എ) DSGVO. വാർത്താക്കുറിപ്പ് അൺസബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സമ്മതം പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും നിയമപരമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സെർവറുകളിൽ നിന്നും MailChimp-ന്റെ സെർവറുകളിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ റദ്ദാക്കുന്നത് വരെ വാർത്താക്കുറിപ്പിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകിയ ഡാറ്റ വാർത്താക്കുറിപ്പ് വിതരണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കും. മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ (ഉദാ. അംഗങ്ങളുടെ ഏരിയയ്ക്കുള്ള ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ) ബാധിക്കപ്പെടാതെ തുടരുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ MailChimp സ്വകാര്യതാ നയം കാണുക https://mailchimp.com/legal/terms/. ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് കരാറിന്റെ പൂർത്തീകരണം ഞങ്ങൾ MailChimp-മായി ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് MailChimp ആവശ്യമാണ്. ഈ കരാർ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്കിൽ കാണാവുന്നതാണ്: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

8. പ്ലഗിനുകളും ടൂളുകളും

YouTube

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് YouTube-ൽ നിന്നുള്ള പ്ലഗിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അത് Google പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. പേജുകളുടെ ഓപ്പറേറ്റർ YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA ആണ്. YouTube പ്ലഗിൻ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ പേജുകളിലൊന്ന് നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ, YouTube സെർവറുകളിലേക്കുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. ഞങ്ങളുടെ ഏതൊക്കെ പേജുകളാണ് നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതെന്ന് ഇവിടെ YouTube സെർവറിനെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ YouTube അക്കൗണ്ടിൽ ലോഗിൻ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ പ്രൊഫൈലുമായി നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസിംഗ് പെരുമാറ്റം ബന്ധപ്പെടുത്താൻ YouTube നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ YouTube അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തടയാനാകും. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് ആകർഷകമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് YouTube ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് കലയ്ക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു ന്യായമായ താൽപ്പര്യമാണ്. 6 (1) (f) DSGVO. ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ, YouTube-ന്റെ ഡാറ്റാ പരിരക്ഷണ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കാണാം https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google വെബ് ഫോണ്ടുകൾ

ഫോണ്ടുകളുടെ ഏകീകൃത പ്രാതിനിധ്യത്തിനായി, ഈ പേജ് Google നൽകുന്ന വെബ് ഫോണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു പേജ് തുറക്കുമ്പോൾ, ടെക്സ്റ്റുകളും ഫോണ്ടുകളും ശരിയായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെബ് ഫോണ്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ കാഷെയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ Google സെർവറുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഐപി വിലാസം വഴിയാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ് പേജ് ആക്‌സസ് ചെയ്തതെന്ന് ഗൂഗിൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഏകീകൃതവും ആകർഷകവുമായ അവതരണത്തിന്റെ താൽപ്പര്യത്തിലാണ് Google വെബ് ഫോണ്ടുകളുടെ ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കലയ്ക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു ന്യായമായ താൽപ്പര്യമാണ്. 6 (1) (f) DSGVO. നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസർ വെബ് ഫോണ്ടുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു സാധാരണ ഫോണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉപയോക്തൃ ഡാറ്റ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം https://developers.google.com/fonts/faq കൂടാതെ Google-ന്റെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലും https://www.google.com/policies/privacy/.

സൗജന്യ ട്രേഡിംഗ് സിഗ്നലുകൾ നേടുക
ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്

സൗജന്യ ട്രേഡിംഗ് സിഗ്നലുകൾ നേടുക

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരങ്ങൾ

ഞങ്ങൾ മുകളിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു brokers, നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും.
നിക്ഷേപിക്കുകXTB
4.4 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ 5 (11 വോട്ടുകൾ)
77% റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപക അക്കൗണ്ടുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പണം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു CFDഈ ദാതാവിനൊപ്പം എസ്.
TradeExness
4.5 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ 5 (19 വോട്ടുകൾ)
ബിറ്റ്കോയിനോടുള്ളക്രിപ്റ്റോഎTrade
4.4 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ 5 (10 വോട്ടുകൾ)
71% റീട്ടെയിൽ നിക്ഷേപക അക്കൗണ്ടുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പണം നഷ്‌ടപ്പെടുന്നു CFDഈ ദാതാവിനൊപ്പം എസ്.

ഫിൽട്ടറുകൾ

സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി ഉയർന്ന റേറ്റിംഗ് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ അടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്ന് കാണണമെങ്കിൽ brokerഒന്നുകിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ അവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഫിൽട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ തിരയൽ ചുരുക്കുക.
- സ്ലൈഡർ
0 - 100
നിങ്ങൾ എന്താണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്?
Brokers
നിയന്തിക്കല്
പ്ലാറ്റ്ഫോം
നിക്ഷേപം / പിൻവലിക്കൽ
അക്കൗണ്ട് തരം
ഓഫീസ് സ്ഥാനം
Broker സവിശേഷതകൾ